wtorek 21 styczeń 2020

Szanowni Państwo,

4system sp. z o.o. realizuje  projekt pn. „ADAPTACJA I ROZWÓJ – program outplacement w woj. łódzkim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 60 osób dorosłych - które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego - zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Więcej informacji poniżej

POBIERZ PLAKAT