środa 19 czerwiec 2019

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku prowadzi zapisy na grupy wsparcia.

GRUPA WSPARCIA jest cotygodniowym spotkaniem ludzi o podobnych problemach. Dzięki temu każdy zagubiony, cierpiący i poszukujący wsparcia człowiek będzie mógł odnaleźć „bratnie dusze” - zmuszone radzić sobie z podobnymi trudnościami życiowymi.


Celem grupy wsparcia jest:

  • wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji;
  • minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach;
  • poprawa samopoczucia;
  • podnoszenie aspektów poczucia własnej wartości;
  • poprawie funkcjonowania w społeczeństwie.

Cykl spotkań trwa 6 tygodni z możliwością przedłużenia, gdy jest takie zapotrzebowanie grupy.

Grupy rozpoczynają spotkania wtedy, gdy zbierze się, co najmniej 5 osób. Maksymalna liczba uczestników grupy wynosi 12 osób.

Terminy spotkań - dni i godziny uzgadniamy telefonicznie.


Proponujemy następującą tematykę grup wsparcia:

  • osoby pokrzywdzone problemem przemocy w rodzinie;
  • rodzice dzieci z problemami szkolnymi;
  • rodzice dzieci z problemami wychowawczymi;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi.

Zapisy na w/w grupy wsparcia prowadzi Pani Klaudia Olas psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego PCPR pod numerem tel. 44 715 07 95, bądź osobiście pok. Nr 2 (parter) ul. Przedborska 39/41.