środa 19 czerwiec 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje, iż planuje zorganizowanie zajęć z zakresu psychoprofilaktyki uzależnień dla młodzieży, które obejmują następującą tematykę:
• Rozwijanie świadomości na temat szkodliwości wybranych uzależnień behawioralnych.
• Rozwijanie świadomości na temat szkodliwości uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
• Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w tym ćwiczenie postaw asertywnych.
• Poszerzanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Przedmiotowe zajęcia są zaplanowane dla grupy maksymalnie do 12 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Każda osoba weźmie udział w 16-godzinnych warsztatach zaplanowanych na 4 dni.

Planowane terminy spotkań:
1. 02.08.2018 od 10.00 do 14.00
2. 06.08.2018 od 10.00 do 14.00
3. 09.08.2018 od 10.00 do 14.00
4. 13.08.2018 od 10.00 do 14.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.07.2018 pod numerem tel. 44 715 07 95 – Pani Klaudia Olas.