niedziela 17 listopad 2019

Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób zwraca się z prośbą o włączenie się w akcję zbierania głosów poparcia dla unikalnej inwestycji, jaką jest budowa KRAINY BAŚNI – placu zabaw dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie finansowane jest z budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego i dotyczy stworzenia na obszarze Sokolniki Las atrakcyjnego miejsca relaksu dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym niepełnosprawnych. Projekt stanowi uzupełnienia realizowanej już Krainy Radości – jedynego  w województwie łódzkim integracyjnego palcu zabaw dostępnego dla osób niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich.
Swój głos – za 3 punkty - oddać można, wchodząc na stronę i wybierając projekt nr 167. Głosowanie trwa do 31 października 2018r.
Prosimy o przekazanie tej informacji mieszkańcom powiatu, znajomym, sąsiadom. Głosować może każdy kto zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego, także dzieci.
Liczy się każdy głos.
Dziękujemy.
Z poważaniem
Dyrektor Oddziału Łódzkiego PFRON
Władysław Skwarka