wtorek 9 sierpień 2022

Z dniem 1 maja 2020 roku zmianie ulegają numery rachunków bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Od 1 maja 2020 roku funkcjonować będą następujące rachunki bankowe:

Numer konta Wyszczególnienie

Dochody Budżetu Państwa

73 1560 0013 2013 3150 1000 0004

- opłata za wydanie karty parkingowej,

- duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej

Dochody

46 1560 0013 2013 3150 1000 0005

- odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rachunku , na który kontrahent winien dokonać wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 44 715 07 95 , 44 715 02 00, kom. 518 152 006.

Wpłat można dokonywać również w placówce Getin Bank, ul. Piłsudskiego 7, 97-500 Radomsko. Informujemy, że usługa jest bezpłatna.