piątek 28 styczeń 2022

Przedstawiamy UCHWAŁĘ  NR 102/2020/VI ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie : unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku

POBIERZ