piątek 28 styczeń 2022

Szanowni Państwo,
w związku ze zwiększeniem działań promujących usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, w załącznikach poniżej znajdują się informacje dotyczącące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, informację o miejscach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2021 roku, a także listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa w 2021 roku.
Poniżej do pobrania