poniedziałek 10 maj 2021

Uchwała Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Nr 31/2021/VI w  sprawie unieważnienia otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku.

Uchwała do pobrania w tym miejscu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku, zgodnie z Uchwałą NR 23/2021/VI Zarządu Powiatowego Radomszczańskiego z dnia 10 marca 2021 roku.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ KONKURSOWĄ