piątek 1 lipiec 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje, że Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "Olimp" s.c. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Al. Armii Krajowej 22 A, w związku z przygotowaniem projektu dofinasowanego z Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do osób młodych do 29r.ż., w tym: niepełnosprawnych, bez pracy, z pieczy zastępczej, opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu) prosi wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, Pokój nr 21 do dnia 14.06.2015r.

W ramach przygotowanego projektu, proponowane są następujące formy wsparcia:

  • Bezpłatne szkolenia (do wyboru):

"Prawo jazdy kat. B " z egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

" Kierowca wózków jezdniowych" z egzaminem państwowym przed Komisją Dozoru

Technicznego

- "Szkolenie komputerowe ECDL Start lub ECDL Core" z egzaminem państwowym

potwierdzającym kwalifikacje w zakresie obsługo komputera.

  • Poradnictwo zawodowe
  • Wsparcie psychologiczne
  • Płatne staże zawodowe u pracodawców, do 6 miesięcy.