wtorek 9 sierpień 2022

INFORMACJA

Informujemy, iż zgodnie z zapisami pkt. 3.3.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 podjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 445) tut. PCPR planuje realizację Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  w rodzinie w roku 2016.

Merytorycznie realizacją programu zajmuje się Pani Monika Malcher koordynator Zespołu Do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej PCPR (tel. 44 715 07 95, wew. 108, pok. 8 I piętro) oraz Pani Klaudia Olas psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego PCPR (tel. 44 715 07 95, wew. 102, pok. 2 parter).