wtorek 9 sierpień 2022

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku prowadzi grupę wsparcia dla osób pokrzywdzonych problemem przemocy w rodzinie. Kolejne spotkanie planowane jest na dzień 23.06.2016 w godz. 15.00-17.00 w budynku świetlicy PCPR Radomsko, przy ul. Przedborskiej 39/41 (wejście od tyłu budynku).

Merytorycznie prowadzeniem w/w grupy wsparcia zajmuje się  Pani Barbara Jagoda koordynator Zespołu Do Spraw Pieczy Zastępczej PCPR (tel. 44 683 44 22) oraz Pani Klaudia Olas psycholog Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego PCPR (tel. 44 715 07 95, wew. 102).