wtorek 9 sierpień 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku prowadzi Punkty Konsultacyjne dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie na terenie powiatu radomszczańskiego w gminach Masłowice, Wielgomłyny oraz Żytno.

W Punktach Konsultacyjnych mieszkańcy poszczególnych Gmin dotknięci problemem przemocy w rodzinie mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.

Specjaliści w okresie lipiec – grudzień 2016 dyżurują w następujących dniach:

Gmina Masłowice

Psycholog: każdy 3 – ci wtorek miesiąca w godz. 15.00-17.00

Prawnik: każdy 1 – wszy wtorek miesiąca w godz. 15.00-17.00

Zapisy do specjalistów oraz informacje: Pani Marta Gargula tel. 44 787 46 01

Gmina Wielgomłyny

Psycholog: każdy 2 – gi wtorek miesiąca w godz. 15.00-17.00

Prawnik: każdy 2 – gi czwartek miesiąca w godz. 15.00-17.00

Zapisy do specjalistów oraz informacje: Pani Bogumiła Smolarczyk tel. 44 787 10 87 wew. 112

Gmina Żytno

Psycholog: każdy 1 – wszy wtorek miesiąca w godz. 15.00-17.00

Prawnik: każdy 1 – wszy czwartek miesiąca w godz. 15.00-17.00

Zapisy do specjalistów oraz informacje: Pani Jadwiga Bliszta tel. 34 327 70 01 wew. 25