niedziela 21 kwiecień 2019

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku prowadzi zapisy osób chętnych na warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci zagrożonych problemem przemocy w rodzinie (punkt 1.4.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020), które obejmują następującą tematykę:

  • Jak radzić sobie z dzieckiem nie popadając w pułapki autorytatywnego stylu wychowania ani tzw. bezstresowego wychowania?
  • Jak stosować w relacji z dzieckiem komunikację otwartą, empatyczną, pozbawioną agresji?
  • Jak radzić sobie z emocjami, szczególnie w kryzysowych sytuacjach?
  • Jak budować przyjazną, trwałą relację z dzieckiem opartą na zrozumieniu i wzajemnym szacunku?
  • Jak konstruktywnie doceniać dzieci?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku planuje zorganizować zajęcia dla 1 grupy maksymalnie do 12 osób. Każda osoba weźmie udział w 16-godzinnych warsztatach zaplanowanych na 3 dni. Planowane terminy spotkań:

  1. 07.11.2017r. od 9:00 do 15:00
  2. 09.11.2017r. od 9:00 do 14:00
  3. 14.11.2017r. od 9:00 do 14:00

Osoba do kontaktu w sprawie w/w zajęć:

Pani Monika Malcher Starszy Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 8 (tel. 44 715 07 95 wew.7).