piątek 1 lipiec 2022

Sprawozdanie z programu przeciwdziałania przemocy za rok 2014 POBIERZ

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 POBIERZ Uchwałę POBIERZ Program

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 POBIERZ

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 POBIERZ

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 POBIERZ Uchwałę i Program

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016 POBIERZ Uchwałę POBIERZ Program

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku POBIERZ Uchwałę  POBIERZ Statut

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie POBIERZ Uchwałę POBIERZ Regulamin

Zmiana do Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie POBIERZ Uchwałę

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2016-2022 POBIERZ

Raport monitoringowy z wdrażania w latach 2017-2018 startegii rozwiazywania problemów społecznych powiatu radomszczanskiego na lata 2016-2022 POBIERZ

Strategia Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego POBIERZ

Program Pomocy Rodzinie i Dziecku w Powiecie Radomszczańskim POBIERZ Uchwałę POBIERZ Program

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych POBIERZ

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 POBIERZ Uchwałę POBIERZ PROGRAM

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027 POBIERZ

Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2009-2010 POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2008 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2009 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2010 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2011 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2012 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2013 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2014 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2015 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2016 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2017 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2018 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2019 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2020 rok POBIERZ

Sprawdzanie z działaności PCPR w Radomsku za 2021 rok POBIERZ

Sprawdzanie z programu pieczy za 2013 rok POBIERZ

Sprawdzanie z programu pieczy za 2016 rok POBIERZ

Sprawdzanie z programu przeciwdziałania przemocy za 2013 rok POBIERZ

Sprawdzanie z programu przeciwdziałania przemocy za 2016 rok POBIERZ

Sprawdzanie z programu przeciwdziałania przemocy za 2017 rok POBIERZ

Sprawdzanie z programu przeciwdziałania przemocy za 2018 rok POBIERZ

Sprawdzanie z programu przeciwdziałania przemocy za 2019 rok POBIERZ 

Sprawdzanie z programu przeciwdziałania przemocy za 2020 rok POBIERZ