sobota 4 grudzień 2021

Dom posiada sale dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, sale fizykoterapii, gabinet fryzjerski, bibliotekę, oraz kaplicę. Jest również boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej.

W ramach terapii podopieczni uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych, a także zajmują się tkactwem. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach biorą też chętnie udział w zajęciach małych form teatralnych. Zainteresowani mają możliwość uczestniczenia w zajęciach i grach świetlicowych. Mogą także zająć się pracą w ogrodzie.

Ponadto organizowane są turnieje warcabowe i pingpongowe. Najlepsi piłkarze wyłonieni w rozgrywkach między oddziałami biorą udział w corocznym ogólnopolskim turnieju piłki nożnej. Dużym powodzeniem wśród podopiecznych Domu cieszą się też wieczorki i zabawy taneczne oraz wycieczki turystyczne.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach w 2021 roku ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wynosi 4218,00 zł. 

  • 2
  • 3
  • 4
  • radz
  • radz2
  • radz3