środa 21 kwiecień 2021

Dom dysponuje 60 miejscami, w pokojach jedno i dwuosobowych z odpowiednio wyposażonymi łazienkami i WC oraz balkonami i niektóre z aneksami kuchennymi. Pokoje wyposażone są także w instalację przywoławczą. Placówka przeznaczona jest dla osób starszych, kobiet i mężczyzn, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i materialną postanowili zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej.

W obiekcie znajdują się różnorodne miejsca wspólnego przebywania przeznaczone do aktywizacji i rekreacji:

 • sala terapii zajęciowej,
 • świetlica,
 • sale telewizyjne,
 • sale ćwiczeń,
 • czytelnia z biblioteką.

Mieszkańcy mają możliwość realizacji swoich potrzeb duchowych, modlitwy i korzystania z posług duszpasterskich. W każdą niedzielę odprawiana jest Msza Święta. Dom zapewnia całodobową opiekę i pielęgnację oraz rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność, intymność, możliwość wyboru. Mieszkańcy mają mozliwość wyjazdów na wycieczki krajoznawcze i wczasy rehabilitacyjne. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym Domu i miasta Radomska.  
  
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku powstał dzięki środkom finansowym z budżetów: województwa piotrkowskiego i województwa łódzkiego oraz dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (nowoczesna ekologiczna kotłownia olejowa) i Powiatu Radomszczańskiego (wyposażenie obiektu).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radomsku w 2021 roku ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wynosi 3900,00 zł.

 • hol
 • kaplica
 • r1
 • r2
 • rehabilitacja
 • stol