piątek 1 lipiec 2022

Główna Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41

 

 

Dyrektor: Monika Malcher

Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa utworzona Uchwałą Nr IV/21/99 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 15 marca 1999 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 1 kwietnia 1999 roku realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych a także inne, określone w odrębnych przepisach.

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współdziała z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Obszarem działania PCPR jest Powiat Radomszczański.