poniedziałek 10 maj 2021

Do zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON należy:

 1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem
 2. Dofinansowanie:
  • Uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
  • Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  • Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
  • Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

oraz realizuje takie zadania jak:

 1. Opracowanie i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
 2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
 3. Opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

pfron