środa 23 styczeń 2019

DO POBRANIA

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz. U. Nr 17, poz. 162 z 2002 r. z póżn. zm. )

DO POBRANIA

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje następujące zadania:

  • Wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób do 16-go roku życia
  • Wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-go roku życia
  • Wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym