poniedziałek 10 maj 2021

DO POBRANIA

  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz 1328 z 2003 r. z późn. zm.)  

DO POBRANIA

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje następujące zadania:

  • Wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób do 16-go roku życia
  • Wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-go roku życia
  • Wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym