środa 30 wrzesień 2020

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Opisana faktura za zakup sprzętu: (całkowity koszt przedmiotu lub środka; kwota limitu NFZ; kwota udziału pacjenta)
 • Kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizujacego zlecenie 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się.
Wzór wniosku (DOC PDF)
Zaświadczenie lekarskie (DOC PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych.
Wzór wniosku (DOC PDF)
Zaświadczenie lekarskie (DOC PDF)
Zgoda na likwidację barier ( DOC PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych.
Wzór wniosku (DOC PDF)
Zaświadczenie lekarskie (DOC PDF)
Zgoda na likwidację barier ( DOC PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Wzór wniosku (DOC PDF)
Zaświadczenie lekarskie (DOC PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty