czwartek 28 maj 2020

Projekt Szansa na lepszą przyszłość

unia

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W 2019/2020 ROKU

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku projektu: „Szansa na lepszą przyszłość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

 Ze względu na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 zwanym "COVID-19" spotkania grup wsparcia zostały odwołane.

POBIERZ