czwartek 26 maj 2022

logo

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W 2017 ROKU

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA -- 2017 r

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku projektu
pn.: "Szansa w rodzinie zastępczej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

POBIERZ


Informacja o projekcie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt
pn.:
"Szansa w rodzinie zastępczej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

  PEŁNA INFORMACJA


Harmonogram udzielanego wsparcia

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku projektu
pn.: "Szansa w rodzinie zastępczej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

POBIERZ