piątek 1 lipiec 2022

Fotorelacja z warsztatów

 W terminie 19-21.01.2018r. odbyło się w Uniejowie 3-dniowe wyjazdowe szkolenie dla opiekunów zastępczych/ prowadzących Rodzinne Domy Dziecka nt. „Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie”.

1

2


W ramach Zadania 6 „Rozwój usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży” prowadzone były w miesiącach wrzesień – październik – listopad 2017r. zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki”.

1


W terminie 19-21.01.2018r. odbyły się w Uniejowie 3-dniowe wyjazdowe treningi umiejętności poznawczych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej pn. „Techniki efektywnego uczenia się”.

1

 

2

3


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 6 „Rozwój usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży” prowadzone były w miesiącach wrzesień – październik – listopad 2017r. zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki”.

2

1


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 4 „Rozwój usług szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej” prowadzone były szkolenia w ramach „Akademii Dobrego Rodzica” dla opiekunów zastępczych tj.:

 • w miesiącu wrześniu i październiku 2017r. – nt. „Wychowanie dzieci z zaburzeniami więzi”,
 • w miesiącu październiku i listopadzie 2017r. – nt. „Każde dziecko ma swoje mocne strony”
 • w miesiącu listopadzie 2017r. – nt. „Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka”.

3

2

1


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 4 „Rozwój usług szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej” prowadzone były treningi w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie” dla opiekunów zastępczych w formie warsztatów tj.:

 • w miesiącu wrześniu 2017r. – nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć”,
 • w miesiącu październiku 2017r. – nt. „Między dorosłymi a dziećmi”
 • w miesiącu październiku 2017r. – nt. „Porozumienie bez przemocy”.

3

1


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 1 „Rozwój usług poradnictwa specjalistycznego” świadczone są:

 • od miesiąca maja 2017r. - usługi poradnictwa prawnego,
 • od miesiąca czerwca 2017r. - usługi pedagogiczne,
 • od miesiąca czerwca 2017r. - usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej,
 • od miesiąca czerwca 2017r. - usługi terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną.

W terminie 05-14.08.2017r. odbył się obóz profilaktyczno-terapeutyczny dla 35 osób w tym dla 30 dzieci i młodzieży w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Podczas obozu dla dzieci i młodzieży zorganizowano treningi umiejętności społecznych.

6

5

4

3

2

1


Od miesiąca maja 2017r. organizowane są spotkania grup wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu oraz dzieci ujawniających trudności w nauce.

3

2

1


Od miesiąca maja 2016r. organizowane są spotkania grup wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci ujawniających problemy w zachowaniu oraz dzieci ujawniających trudności w nauce.


W terminie 21-30.08.2016r. odbył się obóz profilaktyczno-terapeutyczny dla 35 osób w tym dla 30 dzieci i młodzieży w Ośrodku Wczasowym „DRESSO” w Sulejowie. Podczas obozu dla dzieci i młodzieży zorganizowano treningi umiejętności społecznych.


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 1 „Rozwój usług poradnictwa specjalistycznego” świadczone są:

 • od miesiąca sierpnia 2016r. - usługi terapeutyczne poprzez terapię psychologiczną,
 • od miesiąca sierpnia 2016r. - usługi terapeutyczne w zakresie terapii rodzinnej,
 • od miesiąca września 2016r. - usługi pedagogiczne,
 • od miesiąca października 2016r. - usługi poradnictwa prawnego.

W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 4 „Rozwój usług szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej” prowadzone były treningi w zakresie komunikacji „Klucz do porozumienia w rodzinie” dla opiekunów zastępczych w formie warsztatów tj.:

 • w miesiącu wrześniu i październiku 2016r. – nt. „Jak mówić, żeby powiedzieć, jak słuchać, żeby usłyszeć”,
 • w miesiącu październiku i listopadzie 2016r. – nt. „Między dorosłymi a dziećmi”
 • w miesiącu listopadzie 2016r. – nt. „Porozumienie bez przemocy”.

 1

2

3

4


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 4 „Rozwój usług szkoleniowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej” prowadzone były szkolenia w ramach  „Akademii Dobrego Rodzica” dla opiekunów zastępczych tj.:

 • w miesiącu listopadzie i grudniu 2016r. – nt. „Wychowanie dzieci z zaburzeniami więzi”,
 • w miesiącu listopadzie i grudniu 2016r. – nt. „Każde dziecko ma swoje mocne strony”
 • w miesiącu grudniu 2016r. – nt. „Rola rodzica w pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dziecka”.

1

2

3

4


W ramach projektu pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” Zadania 6 „Rozwój usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży” prowadzone były w miesiącach październik – listopad – grudzień 2016r. zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie socjoterapii w ramach „Młodzieżowej Akademii Profilaktyki”.

1

2