niedziela 21 kwiecień 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, zgodnie z prośbą Ministerstwa Zdrowia informuje, że Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od grudnia 2017 roku prowadzi Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. W ramach ww. przedsięwzięcia psychologowie, lekarze psychiatrzy, prawnicy i pracownic socjalni udzielają bezpłatnej, anonimowej i całodobowej pomocy telefonicznej – 800 70 2222 i online www.liniawsparcia.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 udostępnia wykaz danych teleadresowych aktualnych podmiotów, którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych w 2018 roku, instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia i rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

DO POBRANIA:

Baza instytucji

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia