niedziela 21 kwiecień 2019

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc fizyczna - wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna - prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna - wmuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanie pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna - prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienia podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie - ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Jeżeli kiedykolwiek w życiu stosowałeś/łaś, doznałeś/łaś lub byłeś/łaś świadkiem zachowań w stosunku do członków rodziny, takich jak:

  • Działania z użyciem siły, jak popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, uderzanie za pomocą dłoni czy narzędzi, kopanie itp.
  • Wykorzystywanie mechanizmów psychologicznych, jak wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie itp.
  • Wymuszanie na partnerze/partnerce nie akceptowanych przez jego/ją form aktywności seksualnej, sadystycznych form współżycia, krytykowania zachowań seksualnych itp.
  • Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania podjęcia pracy, okradania, zaciągania kredytów bez wiedzy lub wbrew woli członka rodziny, niezaspokajania podstawowych potrzeb rodziny itp.
  • Zaniedbywanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych małoletnich członków rodziny.
!!!Wiedz, że zachowania te są przestępstwem, 
a ty potrzebujesz pomocy!!!

Możesz ją uzyskać 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku 
ul. Piastowska 21 tel. (44) 683 44 22

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE !!!!!! (PDP)