piątek 1 lipiec 2022

Uchwała Nr 11/2018/V w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Radomszczański.

POBIERZ Uchwałę 

POBIERZ Zasady dofinansowania


Uchwała Nr 38/2015/V w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej realizowanych przez Powiat Radomszczański

POBIERZ Uchwałę 

POBIERZ Zasady dofinansowania


Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 marca 2015 r w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POBIERZ Uchwałę

POBIERZ Załącznik do uchwały