sobota 23 luty 2019

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1.   Administratorem Twoich danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku, ul. Piastowska 21, 97-500 Radomsko. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 683 82 33; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.   W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.   Dane osobowe w dokumentach składanych w PZdsOoN wRadomsku przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku, a także kierowania do właściwych podmiotów spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej PZON. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z odpowiednią kategorią archiwalną, wynikającą z przepisów prawa. Więcej informacji uzyskasz u pracownika zajmującego się Twoją sprawą.

4.   W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

       4.1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

       4.2.podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia   przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.      W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

       5.1.   prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

       5.2.   prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

6.    Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7.   Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku,.

  8.   Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.