sobota 23 luty 2019

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PCPR

I. Zespół do Spraw Świadczeń i Pomocy Społecznej -„ZS”
II. Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej – „ZP”
III. Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – „RS”
IV. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – „ZO”
V. Zespół do Spraw Organizacyjno – Kadrowych – „OK”
VI. Zespół do Spraw Finansowo – Księgowych – „FK”
VII. Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatycznych – „SI”
VIII. Dyrektor – „D”